Vårt erbjudande


Vi vill hjälpa kunder, grossister och leverantörer inom DVH och HoReCa att samarbeta och göra affärer längs hela värdekedjan. Via våra e-handelslösningar och inköpssystem (via vårt systerbolag Qvanti) där beställare lägger sina ordrar hanterar vi orderflöden på över 2md. Inköpssystemet är integrerat med vårt oms-system (orderhanterings) där leverantörerna enkelt hanterar ordrar, kunder, prislistor, leveranser och fakturering. Båda parter kan använda vårt PIM-system för hantering av produktinformation.


Våra system är skräddarsydda för hantering av livsmedel med stöd för t.ex. spårbarhet (batchnummerhantering), Integration mot Validoo & Dabas, “bäst före"-märkning på batchnivå, alkolholskatterapportering (månatlig punktskattedeklaration genereras), Skapande av EMCS-underlag vid förflyttning av varor under skatteuppskov, logik på kundnummer med alkoholtillstånd, Årlig restaurangrapport (folkhälsorapport) samt ytterligare administration inklusive kreditkontroll och möjlighet till automatiserad fakturering. Genom integrationer tillgängliggör vi information mellan olika parter i realtid och skapar transparenta och effektiva flöden. 


Givetvis kan du följa flöden och ekonomiska nyckeltal i vår dashboard och rapportpaket som ger dig full överblick av din affär.
..

Grossister & Leverantörer 

Våra tjänster kan nyttjas var för sig men utgör ihop en helhet som tillsammans med ett bokföringssystem är allt du behöver för er verksamhet. Finns det andra systemberoenden i er verksamhet kan vi självklart integrera mot de systemen:


Tjänster:

E-handels lösningar anpassade för försäljning av livsmedel med integration mot branschens aktörer och affärssystem


Orderhanterings-system (OMS) inkl:


  • Order- och leverans-hantering


  • Hantering av kunder inkl. kundregister med faktureringsinformation till 8000 beställare inom horeca/fmcg i Sverige (full CRM funktionalitet lanseras i mars)


  • Prishantering med möjlighet till unik prissättning på kedja ner till enskild beställare


  • Faktureringstjänster med möjlighet att samla fakturor från/till medverkande kunder och leverantörer.


  • För mindre leverantörer har vi samarbetspartners som erbjuder fullt integrerade 3PL-lösningar med logistik till grossister, DVH, Horeca och Systembolaget


  • Integrationer mot större branschsystem

 


..

Vill du veta mer, välkommen att enkelt boka demo tillsammans med oss här: https://my.flaivy.com/


Kontaktpersoner för dig som leverantör:

Johan Björnefält, johan@flaivy.com eller 0709155100


Johan Palo, palo@flaivy.com eller 0702182764


David Lagnetoft, david@flaivy.com eller 0706974763

..